Nočné pomočovanie u detí

Pri nočnom pomočovaní (odborne Enuresis nocturna) do piatich rokov života dieťaťa (samozrejme vždy s prihliadnutím na konkrétnu situáciu) sa nejedná o žiadnu chorobu, ale o normálnu veku primeranú nazvime to “situáciu”. 

V 4. rokoch života sa pomočuje každé 3.dieťa, v 6.rokoch približne každé 10.dieťa. Deje sa to častejšie, než si mnohí myslia.

Kedy sa jedná o pomočovanie?

Minimálne dve pomočenia za mesiac počas minimálne 3 mesiacov. Okrem toho rozdeľujeme pomočovanie na primárne  (dieťa predtým ešte nikdy nebolo “suché”, to je najčastejší prípad) a sekundárne pomočovanie (dieťa bolo predtým minimálne 6 mesiacov bez pomočenia zrazu sa znova pocikáva).

Prečo sa dieťa vlastne v noci pocikáva?

Väčšinou je príčinou neskorené vyzrievanie centrálnej nervovej sústavy (ohľadom kontroly močového mechúra!). Deti sa v hlbokom spánku nezobudia, aj keď je ich močový mechúr plný  – komunikácia medzi močovým mechúrom a mozgom (“hej vstávaj a choď sa vycikať”) nefunguje ešte tak dobre. Okrem toho, počas noci produkuje naše telo menej moču, čo v tomto prípade tiež ešte tak dobre nefunguje. 

U sekundárneho pomočovania má čast veľký vplyv stres (napr. sťahovanie, narodenie súrodenca, nástup do školy…)

Sú potrebné nejaké vyšetrenia?

Väčšinou stačí vyšetrenie a anamnéza u pediatria, nápomocné sú denník/protokol (kedy dieťa močí, kedy a koľko vypije). Niekedy je nutné vyšetrenia moču, sonografické vyšetrenie alebo vyšetrenie u detského urológa. 

Čo pomáha?

  • pravidelne pitný režim počas dňa, 2 hodiny pred spaním už žiadne tekutiny.
  • tesne pred spaním ísť na toaletu
  • ak má dieťa zápchu, treba ju riešiť – častokrát sa následne zlepší aj pomočovanie
  • niekedy je nutné predpísať liek, ktorý zníži tvorbu moču počas noci

⏰ NAJDÔLEŽITEJŠIE: POČKAŤ, DÔVEROVAŤ,  BYŤ  TRPEZLIVÝ. Každé dieťa má ako aj pri ostatných “vývojových míľnikoch” svoje vlastné tempo

Pediatria zrozumiteľne, prakticky, srdcom. Viac o mne si prečítate tu >>