Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštěvníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a

zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca

Som Katarína Lundén, adresou Forsellesintie 5-7, 02700 Kauiainen, Fínsko, a prevádzkujem webovou stránku www.doktorkazfinska.sk.

Vaše osobné údajespracovávam ako správca, tj. určujem ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovávateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje: Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: info@doktorkazfinska.sk

Prehlasujem: Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

- budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu,

- plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovani osobných údajov

- umožním vám a budem vás podporovať v uplatňování a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania:

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z následujúcích dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nezbytne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru atď…

● vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

● marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných zdelení. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímají, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám newslettery iba na základe vašeho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

● pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vašeho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využíť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten možno samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

- fotografická dokumentácia- živé akcie napríklad webináre. Vaše osobné údaje si ponechávám dobu behu premlčacích lhôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo ak som v konktrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávám vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovania webových stránok vnímám ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre zacielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Moje webové stránky môžete prechádzať tiež v režime, který neumožňuje zber osobnýc údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technologií, ktoré zodpovedajú stupňe technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, které zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vaším osobným údajom mají prístup iba moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operacií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívám služieb a aplikácií zpracovateľov, ktorí dokážu dáta ochrániť ešte lepšie ja a na dané spracovanie sa špecializujú

Sú to poskytovatelia nasledujúcích platforiem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Google, Instagram

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť dalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.